Lezingen

U kunt alle lezingen gratis bijwonen. In de aanloop naar de beurs wordt het programma regelmatig geupdatet. Registreer u voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

10:30 - 11:00 | Omgevingsgericht ontwerpen OVL

Openbare verlichting wordt nog al te vaak op basis van richtlijnen ontworpen. Lichtberekeningen bepalen keuzes van armaturen, masthoogtes en posities. Maar dit past niet meer in de huidige tijd waarin beleving van de openbare ruimte een zwaarwegend argument is geworden. De actualiteit vraagt dan ook om een andere benadering waarin het niet langer alleen om richtlijnen gaat maar ook om omgeving, bebouwing, inrichting en het (gewenste) gebruik van de openbare ruimte. Over deze nieuwe benadering een publiekspresentatie door OVLNL.

11:00 - 11:30 | OVL Monitor met interactieve Live Vote

Daaf de Kok (Licht en Donker Advies)
Beatrijs Oerlemans (Licht en Donker Advies)

Dit jaar wordt voor de derde keer de OVL-monitor gepubliceerd door OVLNL/IGOV. Een belangrijke tool voor het vakgebied. Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans geven een toelichting op de huidige OVL-monitor. Tevens verzorgen ze een spectaculaire Live Vote met speciale vragen. Het centrale thema daarbij is omgevingsgericht ontwerpen. Kom en stem mee!

11:30 - 12:00 | LightChallenge

Rixt Wind (LightChallenge)

Feel the Night is het thema van de vierde editie van de Light Challenge 2018. Maak de nacht op een prettige manier beleefbaar. Gemeentes die deelnemen aan de Light Challenge 2018 (Amsterdam, Rotterdam, Almelo, Bergen op Zoom, Groningen, Almere (winnaar 2015), Smallingerland, Harlingen, Ameland, Heerenveen en Leeuwarden en ingenieursbureau Clafis) formuleerden opdrachten die door 13 studententeams van diverse opleidingen (mbo+/hbo/wo), onder leiding van een coach uit het bedrijfsleven en een kunstenaar, worden uitgevoerd. De opdrachten sluiten aan op "Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018". Ook organiseert ingenieursbureau TAUW binnen de Light Challenge opnieuw de Tauw Young Potantial Award waarbij de meest in het oog springende deelnemer een contract, stage of afstudeeropdracht kan winnen en daardoor de mogelijkheid krijgt om actief bij te dragen aan projecten op gebied van duurzaamheid, klimaat en innovaties.

In deze talk wordt kort de stand van zaken besproken en krijgt u een inkijkje bij een van de opdrachten.

13:00 - 13:30 | Algemene introductie van het Smart Light Concepts project (Engelstalig)

De komende 3 jaar werken 2 universiteiten samen met 7 overheidsinstellingen en organisaties uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland aan oplossingen voor de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting in het Europese project Smart Light Concepts. Deze lezing geeft een korte introductie van het project en een uitleg over de 7 pilot-projecten. Eveneens wordt een toelichting gegeven op een grensoverschrijdend platform. Via dit platform vindt kennisdeling plaats over publieke verlichting.

13:30 - 14:30 | Keynote: Empowering cities through connected lighting (Engelstalig)

Barbara Kreissler (Director, B2G Professional Lighting, Global Public & Government Affairs, Signify)

"Smart cities maken gebruik van de nieuwste innovaties om leefbaarder, veerkrachtiger, economisch verantwoord en duurzamer te worden. We bevinden ons nu op een kruispunt en kunnen verlichting gebruiken als ruggengraat voor toekomstige slimme technologieën. In deze presentatie wordt ingegaan hoe 'connected lighting' kan dienen als een katalysator voor intelligente steden. Door gebruik te maken van belangrijke voordelen die verder gaan dan alleen verlichting."

14:30 - 15:00 | Saxion Hogeschool onderzoek Openbare verlichting en Sociale Veiligheid

Harm Jan Korthals Altes (Saxion Hogeschool)

Harm Jan Korthals Altes geeft namens Saxion Hogeschool en Licht en Donker Advies een overzicht van de aanpak en de uitkomsten van een onderzoek in vijf gemeenten in de provincie Overijssel, in de periode 2014-2017, naar experimenten met overgang naar LED verlichting in woonwijken en het verminderen van verlichting op fietspaden en autowegen in het buitengebied. Het onderzoek, dat inmiddels is afgesloten met een rapport, heeft een vervolg gekregen. Studenten van hogescholen doen in opdracht van gemeenten onderzoek naar de beleving van de sociale veiligheid in woonwijken. Studenten zullen de resultaten tot nu toe toelichten.

15:00 - 15:30 | Wijzigingen op de NPR 13201-1 richtlijnen voor OVL

Toine Adams (Toine Adams Advies)
De nieuwe NPR biedt OVL-beheerders kansen om flexibel om te gaan met verticale verlichtingssterkte wel of niet in combinatie met reflectie-eigenschappen van het wegdek. Toine Adams zal zijn licht laten schijnen op de vernieuwde determineermethode en het gebruik en toepassing van de reflectie-eigenschappen.

15:30 - 16:00 | In 5 stappen naar 4 keer betere openbare verlichting

Ralph Groenendaal (Nobralux)

De OVL markt ontwikkelt zich snel. Overgang naar duurzame ledverlichting is in volle gang. Eerste stappen naar slimme verlichting worden gezet. We zien het vakgebied daarmee groeien van een relatief technisch eenvoudige omgeving naar één waarin (slimme) techniek een steeds belangrijkere rol speelt.

Wegbeheerders (gemeenten en provincies) hadden en hebben vaak beperkte capaciteit in huis om dit allemaal in goede banen te leiden. Samenwerken met marktpartijen is meer dan ooit tevoren noodzakelijk, om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst van de OVL. Maar ook om ervoor te zorgen dat er 'op straat' de goede dingen worden gedaan, tegen verantwoorde kosten.

In deze presentatie bespreekt Ralph Groenendaal een methode om in 5 stappen gestructureerd naar een betere openbare verlichting toe te werken.

Registreer u voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.