Intechraal, ingenieurs in de openbare ruimte

Intechraal is een advies- en ingenieursbureau in Voorburg. We adviseren onze opdrachtgevers bij de aanleg, vernieuwing of optimalisatie van de OVL-installatie. We maken lichtontwerpen welke voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en getoetst aan relevante richtlijnen en normen.

Onze producten op het gebied van openbare verlichting zijn:
- Beleidsformulering;
- Lichtberekeningen en verlichtingsplannen;
- Optimalisatie scan (waar liggen kansen om te besparen en te verbeteren);
- Kabelberekeningen en kabelplan;
- Contractvorming en -beheersing met OVL aannemers;
- Beheer- en onderhoudsplannen.

Lichtontwerpen
Met behulp van een goed lichtontwerp kan door slim positioneren het aantal masten worden verminderd, betere armatuur/lamp combinaties worden gekozen en door te variëren met lichtmasthoogtes de gewenste lichtsterkte en gelijkmatigheid worden gehaald.

Beheerplannen
We adviseren op het beleidsmatige vlak, stellen meerjarige beheer- en onderhoudsplannen op en geven maatregelen aan om de kwaliteit van het areaal zo efficiënt mogelijk op peil te houden. Daarnaast bekijken we wat nodig is in uw areaal om te voldoen aan de doelstellingen van het Energieakkoord en integreren de maatregelen in uw beheer- en onderhoudsplan.

Maatwerk
We organiseren het ontwerp en de productie van unieke armaturen. Vaak armaturen met zowel functionele als sfeerverlichting en anders dan bij reguliere verlichting geïntegreerd in projecten met meer en uiteenlopende belangen. Intechraal bewaakt de maakbaarheid.

Projectbegeleiding
Mogelijk heeft u juist behoefte aan capaciteit? Voert de afdeling openbare verlichting voornamelijk de regie bij haar projecten en is er behoefte aan een bedrijf waar u de voorbereiding en uitvoering van een project bij neer kunt leggen? Kom langs bij onze stand en we laten u zien welke projecten we inmiddels hebben gerealiseerd.
  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.