NODR

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte. Voor provincies, gemeenten en commerciële bedrijven als aannemers, verhalen wij zowel onvoorziene als opzettelijk aangebrachte schades aan onder meer wegmeubilair, verkeersregelinstallaties, verlichting en groenvoorzieningen. Voor een optimaal resultaat verzorgen wij hierbij het gehele traject, vanaf toedrachtonderzoek en aansprakelijkstelling tot invordering en financiële rapportage. NODR verhaalt jaarlijks duizenden schades waarbij ook de door opdrachtgever en NODR gemaakte schadevaststellingskosten, grotendeels worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting.