Orange Power Systems

Orange Power Systems: Innovatieve systemen voor het leveren en exploiteren van stroomvoorzieningen in de (semi) openbare ruimte. Zo simpel kan stroomvoorziening zijn.

Is uw interesse gewekt? Tijdens Ruimte & Licht zullen wij demonstraties verzorgen over de werkwijze van onze markt- en evenementenkasten. Zo kunt u met eigen ogen zien welke mogelijkheden er zijn om op een verantwoorde, veilige en milieuvriendelijke wijze om te gaan met stroomvoorziening in de (semi) openbare ruimte. Ook onze BDP-oplaadpaaltjes zijn te zien op deze beurs: oplaadpunten in bestaande paaltjes.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.

  • Innovaties, kennis en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting, lichtarchitectuur en lichttechniek.